Krawiecka 3

Adresy historyczne - Schneiderstr. 1, Schneiderstr. 3 (od 1937 r.)

Rok budowy - 1904

Architekt -

Wilhelm Heller *Inwestor -

Josef CohnOpis -

Kamienica narożna, 4 kondygnacyjna, o formach nawiązujących do Jugendstil (secesji). Na parterze pomieszczenia handlowe.

Pobierz kartę obiektuStan zachowania -

Brak drewnianej narożnej wieżyczki, brak jednego balkoniku, brak inskrypcji w płycie (od ulicy Krawieckiej), uproszczenie gzymsu (od ulicy Józefczaka).Dodatkowe informacje -

Właściciele:

1904 - Josef Cohn (do 1926) - bankier (handel walutą rosyjską i austriacką oraz papierami wartościowymi), handlarz towarami kolonialnymi, destylacja alkoholi; właściciel kamienicy Rynek 26

1923 – Spadkobiercy J. Cohna (Cohnsche Erben) (do 1938) - od 1937 r. pod zarządem Dr. Guttmanna (zam. w Berlinie, Sybelstr. 26)

1939 -  Ernst Wylezol, handlarz towarami kolonialnymi

Inne:

Pierwszy, niezrealizowany projekt kamienicy z 1903 r. opracował Alvin Wedemann (pracował dla rodziny Cohn we Wrocławiu,  jest autorem projektu kamienicy "Pod Zielonym Dębem" przy ul. Ruskiej 7 oraz wrocławskich domów handlowych Esdersa, Gerstela, Petersdorfa i banku Breslauer-Disconto)

1910 – Zmiany budowlane (podwyższenie lewego skrzydła) – proj. Richard i Paul Ehrlich * (biuro: Berlinerplatz 22, Wrocław). 

1939 – Zmiany budowlane (budowa biur na 1 piętrze) - wyk. Josef SwientyBibliografia, linki -

Archiwum budowlane UM w Bytomiu, teczka nr 684

(http://wroclaw.hydral.com.pl/photo.action?view=&id=836203 (Wedemann)

Architektura intymna, architektura porzucona, Wyd. Kronika , Bytom 2007, s. 117 i nast. (historia rodziny Cohn)

http://dolny-slask.org.pl/509222,Wroclaw,Dom_Handlowy_Pod_Swietym_Hieronimem.html (R. i P. Ehrlich)

http://dolny-slask.org.pl/3220035,Wroclaw,Richard_i_Paul_Ehrlich.html (Ehrlich)

http://muzeumsecesji.pl/podroz_pliki/wroclaw_pliki/swietokrzyska57.html (Heller, Wrocław)